Nalor

Faktori rizika za nastajanje raka dojke

Pravi uzročnik raka dojke do danas nije poznat. Poznato je više faktora rizika koji ako postoje kod određene osobe mogu povećati rizik za nastanak raka dojke. Ipak, postoje i pacijentkinje koje nemaju nijedan poznati faktor rizika, a obole od raka dojke.

Istraživani i najznačajniji faktori rizika za nastanak raka dojke su:

Ostali faktori rizika su: