Nalor

O projektu

Portal podrške lečenima od raka u Srbiji, biramozivot.rs

Onkološka procedura lečenja je u različitim mestima u Srbiji suštinski ista ali se razlikuje u koracima kroz lečenje, postupcima ostvarivanja prava na lečenje, jednog od osnovnih ljudskih prava. Zbog te razlike dobija se utisak da pravo na lečenje nije jednako za bolesne osobe koje žive u gradovima sa tercijernim onkološkim ustanovama /instituti/ ili bolesnima od maligne bolesti u udaljenim mestima, u provinciji. Ovaj problem se može rešiti čvršćim povezivanjem zdravstvenog i socijalnog sektora kroz zakonske odredbe. Pošto je to dugotrajan proces, a mnogim ljudima je baš sada potrebno jasno uputstvo kako da se leče, na portalu podrške BIRAMO ŽIVOT se sada postavljaju preporuke za lakše kretanje kroz lečenje obolelih od raka dojke, ginekoloških organa i debelog creva, u Somboru, Novom Sadu, Beogradu, Užicu i Vrnjačkoj Banji.Uvidom u raznolikost postupaka i improvizacije koje pacijenti sprovode da bi došli do svojih prava na lečenje u različitim sredinama i njihovim poređenjem možemo izabrati opšte preporuke kako lakše doći do uspešnijeg lečenja i time učestvovati u izgradnji boljeg kvaliteta života lečenih od raka u Srbiji. Projekat se sprovodi uz podršku Ambasade SAD u Beogradu, osnovna postavka portala se izgrađuje od marta do novembra 2014. Kroz dalji razvoj projekta upoznaćemo se sa kretanjem kroz lečenje i u drugim gradovima u Srbiji gde se nalaze udruženja u okviru NALORa /Nacionalne asocijacije lečenih od raka u Srbiji/. Pored kretanja kroz lečenje na ovom sajtu podrške predstaviće se saveti i iskustva osoba lečnih od raka i stručnjaka koji im pomažu da se bolje živi sa bolesti. Ovaj portal je podrška aktivizmu lečenih od raka, njihovom obrazovanju i uključivanju u život zajednice, kao i senzibilizacija društvene sredine na potrebe lečnih od raka. Ovaj portal je doprinos učešća udruženja lečenih od raka / NVO sektora/ u Nacionalnim skrining programima prevencije raka dojke, ginekoloških organa i debelog creva u Srbiji.