Nalor

LIMFEDEM I LIMFNA DRENAŽA

Limfa je bezbojna tečnost bogata belančevinama i limfocitima. Funkcija limfe je, sa jedne strane da hrani tkivo, a sa druge da prihvata i eliminiše produkte razgradnje ćelija i druge štetne materije – obavlja detoksikaciju tkiva.

Limfni sistem predstavlja pomoćni put preko koga se tečnost iz međućelijskog prostora vraća u krvotok. Bakterije, virusi i druge patogene čestice dospevaju u limfni sistem i bivaju uništeni u limfnim čvorovima. Još 1912.godine je nobelovac Aleksis Karel dokazao da zdravlje zavisi od limfne cirkulacije, da je limfna stagnacija razlog degeneracije i smrti ćelija odnosno da se u limfnoj cirkulaciji skriva iliksir mladosti i života.

Lmfedem je otok dela tela, najčešće nogu ili ruku, uzrokovan preteranim zadržavanjem limfe. Znakovi koji upozoravaju na pojavu limfedema gornjih ekstremiteta:

Činioci koji povećavaju rizik od nastanka limfedema ruke:

Posle svih hiruških intervencija, hemoterapije i zračenja, može doći do pojave edema. Nažalost, kada se jednom razvije limfedem, što je duže prisutan, to je teže smanjiti otok ruke.

Zato treba obavezno raditi limfnu drenažu, posebno kod pacijentkinja koje su imale operaciju dojke. Kod njih se uklanjaju limfni čvorovi u predelu pazuha, što onemogućava vraćanje limfe u krvotok. Učestalost i dužina tretmana zavise od izraženosti edema. Stanje se znatno poboljšava kada se uspostave novi limfni putevi.

Tretman limfedema podrazumeva negu kože, primenu manuelne limfne drenaže, postavljanje kompresivnih bandaža (kompresivno bandažiranje) i posebne vežbe. Vežbe delimo u tri grupe:

Kod prvog stadijuma limfedema 10 do 14 dana svakodnevno se radi manuelna limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.

Kod drugog stadijuma limfedema 21 do 28 dana svakodnevno se radi manuelna limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.

Kod trećeg stadijuma 28 do 32 dana svakodnevno se radi manuelna limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.

Manuelnom limfnom drenažom sprečava se nastanak trajnih posledica u vidu ograničenja pokretljivosti ruke. Trenutno se postiže smanjenje ili potpuni prestanak bolova, otoka i osećeja nelagodnosti.

Limfna drenaža se ne radi kod stanja akutnog maligniteta, određenih srčanih i bubrežnih obolenja, infekcija i upala.

Tekst priredila:
Viši fizioterapeut Mirjana Đorđević,
salon „Relax“, Vrnjačka Banja


OSNOVNE VEŽBE ZA LIMFEDEM RUKE

1. PREKRŠTENE RUKE

Početni položaj: Stav sedeći,ruke prekrštene u predručenju u visini grudi (1).

Postupak izvođenja vežbe

2. PRITISKANJE DLANA O DLAN

Početni položaj Sedeći, sa pravim leđima. Dlanovi su stisnuti jedan uz drugi u visini grudi (1).

Postupak izvođenja vežbe

3. STISKANJE ŠAKE

Početni položaj Stav može biti uspravan ili sedeći. Ruka kojom se radi je opružena sa dalnon na kolenu, druga pored tela.

Postupak izvoženja vežbe

4. PODIZANJE RUKE

Početni položaj Stav može biti uspravan ili sedeći. Ruka kojom se radi je opružena sa dalnon na kolenu, druga pored tela.

Postupak izvoženja vežbe

5. SAVIJANJE RUKE PROTIV OTPORA

Početni položaj: Stav je sedeći. Jedna ruka je savijena u laktu pod uglom od 90 ° sa dlanom okrenutin ka licu a dlan druge ruke je na podlaktici opružene ruke.

Postupak izvoženja vežbe:


VEŽBE SA LOPTOM ZA LIMFEDEM RUKE

1. KRUŽENJE RAMENIMA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu na kolenima ispruženim rukama.

Postupak izvođenja vežbe:

2. KRUŽENJE LOPTOM OKO TELA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu pored tela.

Postupak izvođenja vežbe:

3.STISKANJE LOPTE PODLAKTICOM

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu u lakatnoj jami.

Postupak izvođenja vežbe:

4. STISKANJE LOPTE LAKTOM

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu između tela i lakta savijene ruke.

Postupak izvođenja vežbe:

5. STISKANJE LOPTE PRSTIMA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu na kolenu.

Postupak izvođenja vežbe:

6. STISKANJE LOPTE DLANOVIMA

Početni položaj: Stav je sedeći, ruke su opružene, držati loptu između dlanova.

Postupak izvođenja vežbe:

7. ROLANJE LOPTE

Početni položaj: Stav je sedeći, ruke su opružene, držati loptu između dlanova(1).

Postupak izvođenja vežbe:


VEŽBE SA ŠTAPOM ZA LIMFEDEM RUKE

1. ROTACIJA ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša.

Postupak izvođenja vežbe:

2. PREKRŠTANJE RUKE SA ŠTAPOM

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša.

Postupak izvođenja vežbe:

3. OKRETANJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap po sredini jednom rukom.

Postupak izvođenja vežbe:

4.UVRTANJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša.

Postupak izvođenja vežbe:

5.PRIVLAČENJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša (1).

Postupak izvođenja vežbe:

NAPOMENA:

Vežbe izvodi:
Snežana Drašković master sporta i fizičkog vaspitanja