Nalor

Port za davanje hemioterapije

Tokom lečenja maligne bolesti, veoma često je potrebno obezbediti venski put radi davanja hemioterapije, infuzija, antibiotika i transfuzije krvi. Ukoliko se radi o vremenski dugotrajnoj hemioterapiji, odnosno većem broju ciklusa hemioterapije, tokom vremena se vene oštećuju do te mere da je davanje hemio ili bilo kakve druge terapije preko perifernih vena ruku i nogu praktično nemoguće.

Šta je port?

Port je sistem koji se postavlja ispod kože, a sastoji se od komorice i katetera.

Komorica se ugrađuje ispod kože grudnog koša i spojena je sa tankom kateterskom cevčicom koja se postavlja u veliku venu ispod ključne kosti (slika 1,2). Portovi su po dimenzijama mali i ne remete fizički izgled pacijenta.

Slika 1. Izgled porta

Slika 2. Mesto ugradnje porta i način davanja terapije

Koje su prednosti porta?

Port u značajnoj meri poboljšava kvalitet života pacijenta. Pacijenti koji primaju hemioterapiju na ovaj način prvenstveno štite svoje vene. Lekari i medicinske sestre mogu vrlo lako pristupiti portu tako da pacijent ne mora da bude boden iglama na različim mestima da bi se obezbedio venski put za davanje terapije. Komorica je ulazna tačka za hemioterapiju a preko porta se mogu davati i infuzije, antibiotici i svi drugi lekovi a takođe je moguće i uzorkovanje krvi za analize. Pacijent koji ima ugrađen port može da ide na sve dijagnostičke preglede (MR, CT i drugo).

Ugrađeni port vam dopušta da normalno nastavite sa svakodnevnim aktivnostima – tuširanje, plivanje, trčanje, fizički rad i igra sa decom.

Kako se ugrađuje port?

Ugradnja porta je intervencija koja se radi u operacionoj sali. Intervencija se izvodi u analgosedaciji uz lokalnu anesteziju i izvode je zajedno anesteziolog i hirurg. Intervencija traje oko sat vremena. Već narednog dana pacijent može da prima terapiju preko porta.

Da li postoje potencijalne komplikacije kod ugradnje porta?

Kao i svaka intervencija i kod ugradnje porta su moguće komplikacije. Komplikacije mogu biti rane - tokom ugradnje i neposredno nakon ugradnje (krvarenje, aritmija srca, pneumotoraks, embolija) i kasne - tokom njegove upotrebe (infekcija, tromboza tj.zapušenje porta, promena položaja porta).

Sve ove komplikacije su retke i ne bi trebalo da zbog njih odustanete od ugradnje porta.

Koliko port može da traje?

Silikonska membrane na komorici porta se može ubosti nekoliko hiljada puta te je trajanje porta praktično neograničeno sem ukoliko ne dođe do nekih komplikacija tokom njegove upotrebe koje zahtevaju njegovo odstranjenje.

Vađenje porta?

Port se odstranjuje kada smo sigurni da vise neće biti potrebe za daljim lečenjem. Čak i ako se privremeno ne koristi, port može ostati u telu nekoliko meseci ili godina pri čemu se jednom u 3 nedelje vrši njegovo propiranje.

Odstranjenje porta se vrši u lokalnoj anesteziji, intervencija traje oko 10 minuta, nije neprijatna i potpuno je bezbedna za pacijenta.

Doc.dr Zoran Radovanović
Insitut za onkologiju Vojvodine Sremska Kamenica