Nalor

Šta pitati lekara kada vam je predložena radioterapija?

Ukoliko je u lečenju Vaše maligne bolesti predloženo da se podvrgnete lečenju zračenjem u susretu sa lekarom nemojte se ustručavati da postavite pitanja koja su vezena za lečenje, a tiču se same bolesti, kvaliteta i načina života. Verovatno Vas mnogo stvari interesuje i imate pravo da budete obavešteni.

Sigurnosti radi, pogledajte listu koja je predlažena i pribeležite pitanja koja smatrate da su Vam važna da znate. Pitanja koja su navodena su samo vodič koji može da da ideju i pomogne da razmislite i dodate i još neko pitanje za koje smatrate da je vama važno. Predlažemo da sva pitanja zapisana na papiru ponesete na pregled kako bi što bolje mogli da se obavestite i sa dovoljno za Vas važnih informacija započnete lečenje.

Pitanja o bolesti/lečenju:

Pitanja o kvalitetu života

Pitanaj o prognozi bolesti i preživljavanju: