Nalor

Grupe samo-pomoći nasuprot profesionalnoj pomoći

Grupe samo-pomoći su način da se se pomogne osobama obolelim od raka da vrate samopouzdanje, samovrednovanje i poverenje što znači da povrate kontrolu nad svojim životom, da razviju pozitivan stav, da rade na sebi da bi zaista mogli da promenite svoj život. Metode grupa samo-pomoći su potpuno različite od profesionalne terapije iz sledećih razloga: