Nalor

Pravo na invalidsku penziju

Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju:

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života:

Zakon propisuje kontrolni pregled u roku do tri godine, izuzetak su stariji od 58 godina I oni čije dijagnoze ne ukazuju da će radna sposobnost biti poboljšana. Zahtev za kontrolu šalje se po službenoj dužnosti, uz poziv i obaveštenje koju dokumentaciju treba pripremiti. Ukoliko se lice ne odazove pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije.

Invalid rada koji ostane bez posla nezavisno od svoje volje ima pravo na polovinu invalidske penzije, po prestanku prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje; ukoliko se zaposli, isplata se obustavlja.

Dokumeta:

Uz popunjen zahtev za invalidsku penziju, potrebno je dostaviti:

Pravni savetnik društva za borbu protiv raka
Jagoda Drljača