Nalor

Asertivnost

Da li imate osećaj da ne umete da kažete NE? Da uvek tuđe želje i zahteve stavljate ispred svojih? Da li vam je neprijatno da odbijete zahtev prijatelja, kolege ili bračnog druga iako nemate ni želje ni snage da udovoljite tom zahtevu? I onda se iscrpljujete preko svake mere, kako fizički tako i emocionalno. I to sve zbog toga što se plašite da ćete nekoga uvrediti ili da će vam se neko naljutiti ukoliko jasno i glasno izrazite svoje neslaganje, zatražite svoja prava ili iznesete svoj stav?! Ili sa druge strane imate osećaj da se stalno svađate sa vama dragim osobama. Da i bezazlena (po Vašem mišljenju) kritika predstavlja uvod u svađu oko svega i svačega? Ako se prepoznajete u prethodnim redovima vrlo verovatno imate problem sa ASERTIVNOŠĆU.

Komunikacija među ljudima, kao i život u društvu uopšte, može predstavljati veliki izvor stresa za osobu. Samo razmislite – svako od nas ima neke želje, stavove, zahteve koje u određenom trenutku mogu biti u koliziji sa željama, zahtevima i stavovima nekog drugog. I onda kada neko (a ako čitate ovaj tekst, vrlo je verovatno da ste to u većini slučajeva Vi) stalno ,,odustaje od sebe“ da bi udovoljio drugom, nakon nekog vremena može postati isfrustriran, emotivno iscprljen i da se oseti kao manje vredna osoba.

U radu sa ljudima koji se bore sa malignom bolešću često čujem da su spremni da promene svoj život, odnose u porodici i među prijateljima jer vide da dotadašnji način funkcionisanja više nije koristan i da samo doprinosi nagomilavanju problema. Međutim, oni se često suočavaju sa problemom kako da tu željenu promenu iskomuniciraju sa važnim osobama. Plaše se kako da promene svoj način ponašanja, a da to njima važne osobe ne shvate na pogrešan način i da se ne naljute (ili po njihovim rečima još gore – ne razočaraju u njih). Jedna od prvih stvari na kojima treba raditi (paralelno sa drugim tehnikama i veštinama) jeste i učenje ASERTIVNOG PONAŠANJA.

Asertivnost je stav i način ponašanja u bilo kojoj situaciji u kojoj treba da:

Postati asertivan znači postati svestan sebe i spoznati svoje želje. Ova spoznaja počiva na ideji da je VAŠE PRAVO da zatražite ono što želite. Ako ste asertivni, svesni ste svojih osnovnih prava koje imate kao ljudsko biće. Vi poštujete sebe i svoje potrebe, jednako kao i druge osobe i njihove potrebe. Asertivno ponašanje je način da razvijete samopoštovanje i doživljaj sopstvene vrednosti.

NAČINI PONAŠANJA

Asertivnost je način ponašanja koji predstavlja sredinu između dva ekstrema: AGRESIVNOSTI I POTČINJENOSTI.

Neaserivno ili submisivno ponašanje sastoji se u zadovoljavanju ili stavljanju na prvo mesto tuđih, a umanjivanje važnosti sopstvenih prava i želja. Vi ne izražavate osećanja ili ne dajete drugima do znanja kako se osećate. To ima za posledicu da drugi nemaju spoznaju o vašim osećanjima i potrebama. Važno je da shvatite, bez obzira koliko ste bliski sa nekim, ljudi NE MOGU da čitaju misli. Nije važno što vi mislite ili želite da bi neko (pa makar i vama najbliže osobe) trebao da zna kako se osećate, to jednostavno nije tako. Zbog toga oni ne mogu biti krivi ukoliko im vi sami ne kažete ništa o svojim potrebama i željama. Submisivno ponašanje, pored navedenog, podrazumeva i osećaj krivice ili osećaj nametljivosti kada nešto od nekoga zahtevate ili mu saopštavate šta želite.

Agresivno ponašanje, sa druge strane, podrazumeva otimački, ,,laktaroški“, pa čak i neprijateljski način komunikacije. Agresivni ljudi su često neosetljivi na tuđa prava i potrebe i pokušaće da dobiju ono što žele kroz prinudu i zastrašivanje. Posledica agresivnog ponašanja je da ljudi zauzmu odbrambeni stav, pri čemu će se radije skloniti ili uzvratiti udarac, nego zaista sarađivati sa vama.

Umesto da budu otvoreno agresivni mnogi ljudi su pasivno-agresivni. Ti ljudi, umesto da se otvoreno suprostave, izražavaju ljutnju, agresivnost na prikriven način kroz pasivan otpor. Kada, recimo, ne želite da se povinujete zahtevu bračnog druga, odlažete njegovo ispunjenje ili ga stalno ,,zaboravljate“. Umesto da radite ono što stvarno želite, vi se konstantno žalite ili kukate zbog nečega što vam nedostaje. Pasivno-agresivne osobe retko postižu ono što žele jer ne znaju da saopšte svoje želje drugima. Njihovo ponašanje ostavlja druge ljude ljutim, zbunjenim ili ozlojeđenim.

Još jedan način ponašanja jeste manipulativan. Manipulativni ljudi pokušavaju da dobiju ono što žele tako što će izazavati osećaj krivice ili sažaljenja kod drugih ljudi. Umesto da preuzmu odgovornost za ostvarivanje svojih potreba oni igraju ulogu žrtve ili mučenika sa ciljem da drugi ljudi brinu o njima. Manipulacija funkcioniše sve dok osoba koja je manipulisana ne shvati šta se događa. Kada shvati o čemu je reč, biće ogorčena ili besna na manipulatora.

Za razliku od gore navedenih ponašanja asertivno ponašanje podrazumeva da svoje želje (ili neslaganje) izražavate jednostavno, direktno, a pri tom se ne ponižavate i ne napadate ljude, niti njima manipulišete. U suštini, asertivnost podrazumeva preuzimanje odgovornosti za zadovoljenje svojih potreba na način na koji se ne narušava dostvojanstvo druge osobe. Drugi se osećaju sigurno kada ste vi asertivni jer znaju šta mislite i čemu težite. Poštuju vas i cene zbog vaše iskrenosti i otvorenosti.

KAKO SE POSTAJE ASERTIVAN?

Kao što je ranije rečeno, vrlo verovatno u nekim situacijama vi se i ponašate asertivno. Takođe, vrlo verovatno u nekim drugim (u zavisnosti od okolnosti, učesnika, pa i vaših želja) ponašate se na neki drugi, gore opisan loš način. Ukoliko želite da se ponašate asertivno u većini situacija, to morate vežbati i usavršavati. Imajte uvek na umu da je asertivnost veština, i kao svaka druga veština (vožnja automobila, učenje stranog jezika, sviranje nekog instrumenta...) zahteva učenje, vežbanje i da se napreduje samo stalnim korišćenjem.

Da biste naučili da budete asertivni, potrebno je da radite na sebi u šest odvojenih područja:

UMESTO REZIMEA

Asertivnost će vam omogućiti da dobijete više od onoga što želite i da umanjite frustraciju i ogorčenost u vašim odnosima sa partnerima, članovima porodice i prijateljima. Pomoći će vam i da steknete samopouzdanje i doživljaj autonomnosti.

Kada prvi put pokušate da budete asertivni sa čalnovima porodice i prijateljima, budite spremni na to da ćete se osećati čudno, pa možda čak i neprijatno. Takođe, budite spremni i na to da oni možda neće razumeti to što radite i da će se možda čak i uvrediti. Ako im objasnite najbolje što možete i date im vremena da se naviknu na vaš novi način ponašanja, možete se prijatno iznenaditi kad oni počnu da vas poštuju zbog vaše direktnosti i iskrenosti.

I uvek imajte na umu. Jedini siguran način da NE USPETE je da uopšte NE POKUŠATE. Zato potrudite se, vežbajte i nagrada neće izostati.

dipl. psiholog Luka Kadić
Insitut za onkologiju Vojvodine