Nalor

"Imam kancer, pa šta? Biram život."

Emotivno mentalni transformacioni grupni tretmani obolelim od kancera

Serija celodnevnih grupnih tretmana namenjenih obolelim od kancera, onima koji su preživeli kancer ili su podrška obolelim, održava se u period od aprila do kraja juna. Uvodno predavanje je prilika da svi potencijalno zainteresovani mogu čuti više o predstojećiim tretmanima i postaviti pitanja o onom što ih zanima.

Cilj grupnih tretmana je podrška obolelim od kancera bez obzira koji put lečenja su izabrali. Za pratioce je odlična prilika da postanu najbolja moguća podrška obolelom. Za one koji su prevazišli zdravstveni problem, ovo je prilika da uklone brojne zaglavljene emocije i traume zbog svega preživljenog. Za one koji prolaze trenutno kroz konvencionalne tretmane, ili su ih nedavno prosli, grupni tretmani su prilika da ublaže negativne nuz efekte.

Grupni tretmani vam mogu omogućiti sve, ili veći deo navedenih stavki:

Grupne tretmane vodi Jasmina Kovacev

Na svom životnom putu, mimo fakultetskog obrazovanja, edukovana je u 29 tehnika i modaliteta (od herbalne medicine i iridologije do energetske psihologije i META-Zdravlja) . Pionir je prenošenja novih tehnologija i znanja u domenu ljudskih potencijala i kod nas i u svetu.

Živi već 20 godina na Novom Zelandu, mada već 8 godina provodi gotovo pola godine na našim prostorima edukujući jedine sertifikovane treninge EFT-a kod nas, sertifikovane treninge META-Zdravlja i kvalitetne komplimentarne edukacije u okviru Studija za edukaciju i vrhunska dostignuća.

Kreator je programa za obolele od kancera u koji je ugradila sticana znanja i iskustva u radu sa obolelim od kancera kao i utemeljivač nove oblasti - energetske Psihoonkologije.

Program je deo ritrita na Novom Zelandu a kod nas se prvi put drže izvodi iz istog programa u vidu grupnih tretmana.

Prijave za grupne tretmane Biram život – na 063 1608116
Pridružite nam se
u Novom Sadu 15.04.; 15.05.; 12.06.
ili Beogradu 16.04.; 09.05.; 02.06.

Više o samom programu na linku
TehnikaEmocionalneSlobode.com/srpski/program-biram-zivot/biram-zivot