Nalor

Kada Vam predstoji borba za ozdravljenje

Suočavanje sa dijagnozom i proces lečenja su faze koje zahtevaju veliku snagu i suočavanje sa teškoćama. To podrazumeva da se prolazi ne samo kroz faze fizičke neprijatnosti, već i kroz različite emocionalne faze i odnose sa okolinom. To su normalne reakcije na ovakvu životnu situaciju.

Iskustvena pomoć osoba koje su preživele bolest, pojedinačna i u grupama samopomoći, od velikog je značaja.

Takođe je potrebno potražiti pomoć stručnih lica kao što su psiholog i psihoterapeut. Pomoć u rešavanju emocionalnih problema uštedeće Vam snagu i očuvati imuni sistem, koji su potrebni kako biste pobedili bolest.

Emocionalne reakcije