Nalor

Živeti u miru i kancer dijagnoze

Živimo u svetu brzog tempa, punom različitih pritisaka. Većina ljudi nije svesna stvarnog uticaja stresa i emocionalnih konflikata. U isto vreme, čak i konzervativno Američko medicinsko udruženje izjavljuje da 85% svih zdravstvenih problema započinje na emocionalnom nivou. Drugi eksperti kažu da je ovaj procenat mnogo viši.

Naša osetljivost je pojačana usled izloženosti stresnim faktorima na sociološkom, ekološkom i emocionalnom nivou. Nisu u pitanju samo promene u načinu ishrane koje ovome doprinose, već i izloženost raznim oblicima stresa koje moderni život donosi. Kako god bilo, nivo našeg bića na kome “kap preliva čašu” je gotovo uvek emocionalni nivo. Zbog povećanog emocionalnog pritiska koji moderan način života donosi, zajedno sa svim ostalim faktorima koji utiču na naše telo, nije nikakvo čudo da su naši nivoi osetljivosti tako visoki i da su mnogi zdravstveni problemi u svetu u porastu, pogotovo problem kancera.

Postoji razlog za pojavu kancera. To nije neprijatelj koji nas čeka u zasedi, već konačni znak potrebe za promenom.

Noviji pristupi podrške ljudima pogođenim rakom uglavnom se zasnivaju na načinu ishrane i bez mnogo pažnje posvećene emocionalnoj i mentalnoj podršci i lečenju. Važno je razumeti “biološku logiku” našeg tela i razlog iz kojeg oboljevamo, uključujući i razloge zbog kojih smo dobili baš tu određenu vrstu raka. Način ishrane zauzima važno mesto, ali bez razrešenja uzročnog konflikta, bez emotivnog mira i pozitivnog stava, ne možemo vratiti ravnotežu u telo.

Kada razrešimo emocionalni konflikt i kada vratimo balans na emocionalno-energetski i mentalni nivo našeg bića, zajedno sa elementarnim promenama u ishrani I životnim navikama, možemo stvoriti uslove za spontano izlečenje koje je pravo dato svakom ljudskom biću.

Iako može zvučati iznenađujuće, neke vrste raka se zapravo razvijaju u završnoj fazi konflikta. Kada shvatimo ovo i znamo šta da očekujemo, imamo olakšanje i na emocionalnom i mentalnom nivou.

Čak iako je kancer daleko uznapredovao, uvek ima šanse da dođe do povlačanja, baveći se svojim blokadama započećemo put ka samoizlečenju.

Ponekad, šokantnost dijagnoze može biti strašnija nego dijagnoza sama. Ako emotivni šok nije na vreme procesuiran, u nekim slučajevima čak može dovesti i do stvaranja novog kancera koji nazivamo metastazom.

Nakon dijagnoze, čovek se obično okreće istraživanju. Dobro je biti informisan, ali u isto vreme, osoba se može izgubiti pretražujući Internet i čitajući priče koje su često obeshrabrujuće, a ponekad i razorne. Ima dosta protivrečnih informacija koje čoveka mogu više zbuniti i zastrašiti u vezi sa njegovim stanjem i pravim pravcem u kojem bi trebalo krenuti. Uzimajući u obzir nivo ozbiljnosti ovog zdravstvenog stanja, pogođena osoba je u velikoj meri uznemirena i može se lako vezati za mnoga negativna značenja. Važno je neprestano ih čistiti, inače ove negativnosti mogu dovesti do dodatnog emocionalnog opterećenja i pogotovo do stvaranja niza različitih strahova.

Veštine ispravnog suočavanja su od presudnog značaja u prevenciji stvaranja emocionalnih i mentalnih blokada. Strah u najvećoj meri doprinosi niskom nivou energije i oduzima veliku količinu životne snage koja je najznačajnija za naše funkcionisanje i samoisceljivanje. Mi zapravo možemo razrešiti originalan emocionalni uzrok raka ili drugog oboljenja, ali se ipak ne oporaviti zbog drugih emocionalnih i mentalnih blokada koje stoje na putu našeg samoizlečenja i iscrpljuju našu životnu energiju.

“Emocionalna i mentalna podrška i lečenje su od presudnog značaja bez obzira u kojoj fazi se osoba nalazi i bez obzira na vrstu tretmana kojem je podvrgnuta. Osoba često može živeti mnogo normalnijim životom nakon što je rak dijagnostifikovan nego što bi se to u ovom slučaju očekivalo.” kaže Jasmina Kovačev, lider ritrita “Emocionalno i mentalno isceljenje obolelih od kancera” na Novom Zelandu, EFT ekspert i trener, trener u oblastima zdravlja i ličnog razvoja, Master praktičar i trener “Meta zdravlja”, i još mnogo više…

Istina je da neće svako preživeti kancer. Neki koji su njime pogođeni su dostigli tačku u kojoj je njihovo vreme isteklo. Svi ćemo napustiti ovo fizičko telo jednoga dana.

Prava svrha rada na energetskom, emocionalno mentalnom i spiritualnom nivou je:

Jedna od najvećih zabluda je da, ako se neko oslobodio straha od smrti, znači da je odustao. To nije istina. Oslobađajući se straha, osoba se odvezuje od emocionalnog anticipiranja mogućeg ishoda. Važno je osloboditi se svake emocionalne vezanosti za mogući ishod jer ona predstavlja prepreku na putu samoizlečenja. Ovo omogućava osobi da živi normalan život koliko god je to moguće bez obzira na postojeće zdravstveno stanje.

Ima još tema na koje bi trebalo obratiti pažnju, ali ovo je dobar početak.

Postoji sjajna šamanska izreka koju je vredno pomenuti: “Bolest će napustiti svog domaćina onda kada ga više ne može prepoznati.”

U Srbiji smo počeli sa serijom grupnih tretmana “Biram Život“ koji obuhvataju segmente ritrita sa ciljem uklanjanja određenih emocionalno mentalnih blokada. Više informacija potražite na našoj veb stranici www.TehnikaEmpocionalneSlobode.com pod tabom “Biram Život“. Prijave na telefon 063 1608116.

Autor:
Jasmina Kovačev, Dipl.
EFT Expert i trener
META-Zdravlje ekspert i Master trener
GNM konsultant +…
www.TehnikaEmpocionalneSlobode.com