Nalor

Saveti za negu nepokretnih i teško pokretnih bolesnika

Problem nepokretnosti dovodi do smanjenja funkcionalne sposobnosti. Zavisno od uzroka nepokretnosti mogu se pojaviti različiti problemi. Zbog toga je u kućnim uslovima posebno važna edukacija porodice i bolesnika radi savladjivanja nastalih poteškoća i sprečavanja mogućih komplikacija ,a sve u cilju očuvanja zadovoljavajućeg kvaliteta života.

ISHRANA I UNOS TEČNOSTI

NEGA KOŽE

PREVENCIJA DEKUBITALNIH RANA

FIZIOLOŠKE POTREBE

PRILAGODITI PROSTOR U KOME PACIJENT ŽIVI

KUPATILO

Najvažnije je upotpuniti i osmisliti bolesnikovo vreme( dostupnost novina, radija, TV-a,)

Povodom Oktobra- meseca palijativnog lečenja i zbrinjavanja bolesnih ljudi
pripremila dr Estera Drašković, Načelnik službe Kućne nege Doma zdravlja”Dr Djordje Lazić “ u Somboru