Nalor

KORACI KRETANJA KROZ LEČENJE RAKA DEBELOG CREVA U BEOGRADU

U Beogradu pacijentima/kinjama sa dijagnozom raka debelog creva stoje na raspolaganju sledeće zdravstvene ustanove:

Posle završenog kliničkog/hirurškog lečenja oboleli/a, sa otpusnom listom, javlja se svom izabranom lekaru opšte medicine, u nadležnom domu zdravlja, u cilju propisivanja specijalističke terapije i uputa za kontrolne specijalističke preglede (onkolog/hirurg, gastroenterolog) i onkološki konzilijum zdravstvene ustanove gde je operisan/a.

Onkološki konzilijum za tumore debelog creva, u zdravstvenoj ustanovi, gde je pacijent/kinja operisan/operisana sastavljen od hirurga, gastroenterologa, rdioterapeuta i patologa određuje dalju terapiju. Telefonski brojevi odgovarajućih službi u zaduženim zdravstvenim ustanovama dat je na početku ovog teksta.

Ukoliko je konzilijum predložio nastavak lečenja radioterapijom pacijent/kinja se upućuje na Institut za onkologiju (sem ukoliko operacija urađena u ovoj ustanovi) kako bi se pacijent/kinja upisala na listu zakazivanja. O terminu terapije pacijent/kinja se obaveštava direktno i/ili preko web portala instituta :www.ncrc.ac.rs/lista zakazivanja.

Ako konzilijum predloži nastavak lečenja hemioterapijom ona se sprovodi na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, pa oboleli/a dobija uputstvo da se tako javi i zakaže. Na Institutu dobija uputstva koje laboratorijske pretrage treba da prikupi. Konzilijarna služba radi ponedeljkom od 11.15g – 13h (sala B), sredom od 11.15h – 13h (sala B) i petkom od 8h – 10.45 (sala A).

Dnevna bolnica za hemioterapiju koja u ambulantnim uslovima pruža svakodnevno veliki broj usluga standardne i programske hemioterapije, kao i suportivne terapije (telefon 011 2685-300). Kada dobije izveštaj konzilijuma, pacijen/kinja, od svog izabranog lekara dobija odgovarajuće upute za hospitalizaciju, dnvenu bolnicu ili radiološku terapiju.

Hirurške i internističike ambulante rade svakim radnim danom od 8h-133h i od 13h-17h.

Radiološke ambulante rade svakim radnim danom od 8h – 13h.

Domovi zdravlja u Beogradu njih (17) nalaze se u okviru 17 beogradskih gradskih i prigradskih opština, a kontakti se mogu pronaći telefonom na broj: 11811 ili na web stranici www.beograd.rs.

Pacijent/kinja se mogu obratiti i Ambulanta za bol Kliničkog centra Srbije na telefon: (011) 3663 060, a takođe, i Kabinetu ,, Stoma Centar" u Kliničkom centru Srbije, Koste Todorovića 6, na telefon: (011)3663 133.

U okviru Odeljenja za obrazovanje i rehabilitaciju Instituta radi i Savetovalište u kome pacijent/kinja i članovi porodice mogu dobiti informacije i posebna znanja, koja im mogu biti od koristi za poboljšanje kvaliteta života u procesu suočavanja, sa malignom bolešću.

Pacijenti/kinje, takođe, mogu da dobiju informaciju o pitanjima koja je interesuju u vezi sa bolešću, lečenjem, različitim vidovima podrške i Udruženjima koja postoje u Republici Srbiji, preko ovog portala biramozivot.rs.