Nalor

KORACI KRETANJA KROZ LEČENJE NAKON OPERACIJE RAKA DEBELOG CREVA U NOVOM SADU

Ove veličine su zaštitni znak proizvodjača dok za pacijente razlika u veličini od nekoliko milimetara ne znači ništa.

Pacijent/kinje treba upoznati sa informacijama o Asocijaciji za unapređenje zdravlja, udruženju pacijentkinja obolelih od raka debelog creva,sa pogodnostima koje je očekuje u Asocijaciji a sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg života.
Informacije mogu dobiti na tel: 063/1633083. ili www.unapredjenjezdravlja.org.rs