Nalor

Koraci prolaska kroz dijagnozu i lečenje raka debelog creva u Zlatiborskom regionu

Zlatiborski region ima 10 opština. U svim opštinama postoje Domovi zdravlja. U nekim opštinama postoje i O. Bolnice Najveći broj pacijenata kod kojih se sumnja na rak debelog creva upućuje se u O. Bolnicu Užice koja je regionalna bolnica I koja ima subspecijaliste gastroenterologije I subspecijaliste digestivne hirurgije.

U O.B. Užice pacijenti mogu dobiti sve dijagnostičke procedure koje su potrebne za onkološku obradu. U službi Patoanatomije rade se standardni PH pregledi kao I pregled uzoraka dobijenih biopsijom prilikom kolonoskopije. Za Imunohistohemijski pregled kalupe tumora PACIJENTI ILI NJIHOVA RODBINA lično nose u Beograd pri čemu dobijaju uput iz službe Onkologije. Na odeljenju Hirurgije postoji Odsek za digestivnu hirurgiju. Rade se hirurške operacije na debelom crevu. Na onkološkom odeljenju pacijenti mogu dobiti hemioterapiju koja je prema Fondu odobrena za ustanove sekundarnog tipa. U O.B. Užice NE MOŽE se sprovoditi zračna terapija.

KORACI:

Zakazivanje pregleda kod izabranog lekara