Nalor

Procedura za dijagnostiku raka digestivnog sistema

Klinički pregled lekara medicine rada ,lekara opšte prakse ili inerniste.

Uput za pregled lekara gastroenterologa , hirurga ili digestivnog hirurga.

Uput za onkologiju ( za prvi pregled) ( medikalnom onkologu).

NEOPHODNA JE UPUTNA DIJAGNOZA! - zbog trijaže pacijenata i zakazivanja pregleda po prioritetu.

Za onkološku obradu kod sumnje da se radi o raku porekla digestivnih organa potrebno je uraditi:

Sa svim traženim nalazima pacijent se izvodi na KONZILIJUM ZA DIGESTIVNE BOLESTI , gde se donosi odluka o daljem lečenju. PacijentI koji se operisu se sa nalazima PH analize ponovo prikazuju KONZILIJUMU ZA DIGESTIVNE BOLESTI koji donosi odluku o daljem načinu lečenja pacijenta.