Nalor

KORACI KRETANJA KROZ LEČENJE NAKON OPERACIJE DOJKE U NOVOM SADU

Pacijentkinje mogu da koriste usluge psihologa na IOV, zakazati na telefon 021/4805 486.

Pravo na JEDNU spoljašnju silikonsku grudnu protezu imaju pacijentkinje posle odstranjenja dojke i to JEDNU na 12 meseci .OPP obrazac na osnovu kojeg se proteza izdaje u specijalizovanoj prodavnici za ortopedska pomagala piše lekar opšte prakse(izabrani lekar na osnovu otpusne liste ili kliničkog pregleda ,ako je operacija davno uradjena pa pacijentkinja nema otpusno pismo)Obrazac se NE OVERAVA u filijali socijalnog osiguranja!

Silikonski implantat ordinira lekar hirurg koji će raditi operaciju i sva se dokumentacija završava u bolnici(nema overe u socijalnom)

Pacijentkinje treba upoznati sa informacijama o Asocijaciji za unapređenje zdravlja, udruženju pacijentkinja obolelih od raka dojke,sa pogodnostima koje je očekuje u Asocijaciji a sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg života.

Informacije mogu dobiti na tel: 063/1633083.