Nalor

Koraci prolaska kroz dijagnozu i lečenje raka dojke u Zlatiborskom regionu

Zlatiborski region ima 10 opština. U svim opštinama postoje Domovi zdravlja. U nekim opštinama postojie i O. Bolnice ali uglavnom svi pacijenti koji imaju problem sa dojkom bivaju upućeni u O. Bolnicu u Užicu koja je regionalna bolnica.

U O.B. Užice pacijenti mogu dobiti sve dijagnostičke procedure koje su potrebne za onkološku obradu osim Magnetne rezonance dojke . U službi Patoanatomije rade se standardni PH pregledi dojke i ex tempore biopsije, kao i citologija i pregled uzoraka dobijenih KOR biopsijom. Za Imunohistohemijski pregled kalupe tumora PACIJENTI ILI NJIHOVA RODBINA lično nose u Beograd pri čemu dobijaju uput iz službe Onkologije. Na odeljenju Hirurgije od 1998. godine postoji Odsek za hirurgiju dojke . Rade se sve hirurške operacije na dojci kao i primarana i sekundarna rekonstrukcija dojki. Ne rade se sentinel biopsije i ROLL markacija tumora kod ne pipljivih tumora. Na onkološkom odeljenju pacijenti mogu dobiti hemioterapiju koja je prema Fondu odobrena za ustanove sekundarnog tipa. U O.B. Užice NE MOŽE se sprovoditi zračna terapija.

KORACI:

Zakazivanje pregleda kod izabranog lekara