Nalor

KORACI KRETANJA KROZ LEČENJE PACIJENATA OBOLELIH OD RAKA DOJKE U VRNJAČKOJ BANJI

Žena se javlja izabranom lekaru opšte prakse ili izabranom ginekologu u Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ u Vrnjačkoj Banji ukoliko prilikom samopregleda svojih dojki i podpazušnih jama primeti:
Uvučenu bradavicu,otvrdlinu ili žlezdasti izraštaj na dojci ili podpazušnoj jami,krvavi iscedak i slično.
Telefon Dispanzera za žene Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ za zakazivanje pregleda je 036/601-633
Izabrani lekar opšte prakse ili ginekolog piše uput onkologu koji će takvog pacijenta dalje pripremiti za konzilijum U Kraljevu.
Pošto u Vrnjačkoj Banji i pored velikog broja obolelih od karcinoma dojke nemamo mogućnost UZ pregleda dojke jer ne poseduje UZ aparat sa linearnom sondom za dojku a ni mamograf pacijenti se odmah usmeravaju ka onkološkoj službi KC „Studenica“ Kraljevo.

Važna činjenica je takođe da se tada žena bez obzira na godine šalje isključivo onkologu i on preuzima pacijenta,priprema ga za konzilijum I dalji kontakt sa hirurgom i drugim lekarima koji su učesnici u daljem toku lečenja.

Brojevi tel onkologije KC “Studenica” Kraljevo su 036/ 301-775 i 036/301-734)

Onkolog daje upute za ultrazvuk i,mamografiju,biopsiju i sve se završava prema stepenu hitnosti da bi se počela adekvatna terapija. Ako onkolog smatra da je ozbiljna promena mamografija se uradi za deset -petnaest dana do konzilijuma inače se zbog velikih gužvi čeka mnogo duže.

Onkolog zakazuje konzilijum koji zaseda u KC “Studenica”Kraljevo.

Uput za konzilijum piše odabrani lekar a overava se u Fondu RFZO

U Vrnjačkoj Banji lekarska komisija zaseda ponedeljkom i sredom u zgradi socijalnog i penzionog.
Ukoliko je doneta konzilijumska odluka da se vrši hirurški zahvat,Izabrani lekar piše uput za hirurga,anesteziologa I sve potrebne analize koje se rade pre operacije.
Pacijent zakazuje operaciju.

KORACI KRETANJA KROZ LECENJE NAKON OPERACIJE RAKA DOJKE U ZC „STUDENICA“KRALJEVO

Zahvaljujemo se Dr Vesni Malićanin – spec.ginekologije i akušerstva „ Doma zdravlja Dr Nikola Džamić“Vrnjačka Banja na stručnoj pomoći a posebnu zahvalnost dugujemo Dr Danijeli Petković koja je pripremila” Korake kretanja kroz lečenje nakon operacije karcinoma dojke“ u ZC „Studenica“Krajevo

Za informacje i podršku možete se obratiti Ženskom centru „Milica na telefon 0606612672 ili doći u prostorije „Dnevnog centraMilica“ul.Olge Jovičić 6a/ kod pansiona „Vuk“ Vrnjačka Banja

Predsednica UdruženjaVesna Bondžić dipl ing.maš.Mob.0606612671