Nalor

KORACI KRETANJA KROZ LEČENJE GINEKOLOŠKOG KARCINOMA U BEOGRADU

Zdravstvene ustanove u Beogradu koje se bave lečenjem ginekoloških malignih bolesti su:

Nakon završenog hirurškog lečenja pacijentkinja se sa otpusnom listom, javlja svom izabranom lekaru opšte medicine, u nadležnom domu zdravlja, u cilju propisivanja specijalističke terapije i uputa za kontrolne specijalističke preglede (ginekolog) i onkološki konzilijum zdravstvene ustanove gde je operisan/a.

Onkološki konzilijum za ginekološke maligne bolesti može se obaviti u ustanovi u kojoj je pacijentkinja operisana ili na Institutu za onkologiju i radioologiju Srbije. Konzilijum je, sastavljen od najmanje tri člana – ginekologa, radioterapeuta i interniste hemioterapeuta, a nekada u njemu ucestvuju i patolog, koji određuju najpovoljniji modalitet lečenja.

Ginekološki konzilijum u Institutu se zakazuje u ginekološkoj ambulanti na prvom spratu, a interval čekanja je od 5 do 7 dana. Na klinici GAK „Narodni front“ , onkološki konzilijum se zakazuje svakog radnog dana na kartoteci klinike, a obavlja se petkom. Sve informacije se mogu dobiti na telefon (011) 2068-367.

Ukoliko je konzilijum predložio nastavak lečenja radioterapijom pacijentkinja se upućuje na Institut za onkologiju (sem ukoliko operacija urađena u ovoj ustanovi) kako bi se pacijent/kinja upisala na listu zakazivanja. O terminu terapije pacijent/kinja se obaveštava direktno i/ili preko web portala instituta :www.ncrc.ac.rs/lista zakazivanja.

Ako konzilijum predloži nastavak lečenja hemioterapijom ona se sprovodi na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, pa pacijentkinja dobija uputstvo da se tamo javi i zakaže lečenje. Na Institutu dobija uputstva koje laboratorijske pretrage treba da prikupi.

Dnevna bolnica za hemioterapiju koja u ambulantnim uslovima pruža svakodnevno veliki broj usluga standardne i programske hemioterapije, kao i suportivne terapije (telefon 011 26 85 300). Kada dobije izveštaj konzilijuma, pacijentkinja, od svog izabranog lekara dobija odgovarajuće upute za hospitalizaciju, dnvenu bolnicu ili radiološku ili hemioterapiju.

U okviru Odeljenja za obrazovanje i rehabilitaciju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije radi i Savetovalište u kome pacijentkinja i članovi porodice mogu dobiti informacije i posebna znanja, koja im mogu biti od koristi za poboljšanje kvaliteta života u procesu suočavanja, sa malignom bolešću.

Pacijentkinja se možu obratiti i Ambulanta za bol Kliničkog centra Srbije na telefon: (011) 3663 060.

Pacijentkinje, takođe, mogu da dobiju informaciju o pitanjima koja je interesuju u vezi sa bolešću, lečenjem, različitim vidovima podrške i Udruženjima koja postoje u Republici Srbiji, preko ovog portala biramozivot.rs.

Nažalost u Srbiji ne postoje Udruženja građana koja se bave isključivo temom ginekoloških malignih bolesti.