Nalor

KORACI KRETANJA KROZ LEČENJE NAKON OPERACIJE GINEKOLOŠKOG RAKA U NOVOM SADU

Sa izveštajem Onkološke komisije i pozivom za dalju terapiju pacijentkinja se javlja izabranom lekaru ginekologu u Domu zdravlja „Novi Sad“ ( ili gde je opredeljena) i dobija odgovarajuće upute: za bolničko lečenje; za dnevnu bolnicu ili za radiološku terapiju.

Pacijentkinje mogu da koriste usluge psihologa na IOV, zakazati na telefon 021/4805 486.

Pacijentkinje treba upoznati sa informacijama o Asocijaciji za unapređenje zdravlja, udruženju pacijentkinja obolelih od ginekološkog raka,sa pogodnostima koje je očekuje u Asocijaciji a sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg života.
Informacije mogu dobiti na tel: 063/1633083.