Nalor

Koraci prolaska kroz dijagnozu i lečenje ginekološkog carcinoma u Zlatiborskom regionu

Zlatiborski region ima 10 opština. U svim opštinama postoje Domovi zdravlja. U nekim opštinama postojie i O. Bolnice . Većina pacijentkinja koje imaju sumnju na ginekološki karcinom bivaju upućene na dijagnostiku I lečenje u O. Bolnicu u Užicu koja je regionalna bolnica. Pacijentkinje koje imaju sumnju na Ca PVU najčešće bivaju upućene iz ginekološke ambulante a posle sumnjivog ili potvrdjenog raka Ca PVU PAPA pregledom.

U O.B. Užice pacijenti mogu dobiti sve dijagnostičke procedure koje su potrebne za onkološku obradu. U službi Patoanatomije rade se standardni PH pregledi i citološki pregled PAPA testa. Na ginekološkom odeljenju radi se ginekološke operacije zbog carcinoma ginekoloških organa.Na onkološkom odeljenju pacijenti mogu dobiti hemioterapiju koja je prema Fondu odobrena za ustanove sekundarnog tipa. U O.B. Užice NE MOŽE se sprovoditi zračna terapija.

KORACI:

Zakazivanje pregleda kod izabranog lekara