Nalor

Procedura za dijagnostiku ginekološkog raka

Klinički pregled lekara ginekologa po mogućnosti kliničko stadiranje bolesti prema TNM klasifikaciji kod sumnje na malignu bolest.

Uput za onkologiju ( za prvi pregled) ( medikalnom onkologu).

NEOPHODNA JE UPUTNA DIJAGNOZA! - zbog trijaže pacijentkinja i zakazivanja pregleda po prioritetu.

Za onkološku obradu kod sumnje da se radi o raku porekla ginekoloških organa potrebno je uraditi:

Sa svim traženim nalazima pacijent se izvodi na GINEKOLOŠKI KONZILIJUM, gde se donosi odluka o daljem lečenju. Pacijentkinje koje su operisane se sa nalazima PH analize ponovo prikazuju GINEKOLOŠKOM KONZILIJUMU koji donosi odluku o daljem načinu lečenja pacijenta.