Nalor

VEŽBE KOJE SE PREPRUČUJU ODMAH NAKON OPERACIJE DOJKE

Nakon završetka prve faze lečenja koja uključije operaciju, biće vam neophodna fizička rehabilitacija.Neke vežbe moguće je raditi već dan posle operacije.

Prva vežba koja se radi u ovoj fazi je "koračanje" ruke po zidu.
Početni položaj: Stav uspravan, licem okrenutim ka zidu. Ruka je pored tela i blago savijena u laktu, prsti su na zidu. Stopala su postavljena u širini kukova i udaljena oko 5 cm od zida.

Postupak izvođenja vežbe:

Napomena: Trudite se da svakog narednog dana uradite jedno ponavljanje više nego prethodnog.

"Koračanje" ruke po zidu

Druga vežba je "penjanje" ruke uz zid. Vežba razvija pokretljivost ramena pri pokretima unapred.

Početni položaj: Stav uspravan, licem okrenutim ka zidu. Ruke su savijene u laktovima i dlanovi su naslonjeni na zid. Stopala su postavljena u širini kukova i udaljena oko 5 cm od zida.

Postupak izvođenja vežbe:

"Penjanje" ruke uz zid

VEŽBE U KASNIJOJ FAZI OPORAVKA

Vežbe koje se preporučuju u kasnijoj fazi oporavka ali i nakon toga ne zahtevaju posebnu opremu i sprave za vežbanje Jedino što je potrebno je Vaša odlučnost,dobra volja i istrajnost da pomognete sebi.

Vaš lekar će vas posavetovati kada je vreme da otpočnete sa vežbama. Cilj vežbanja je da se povrate normalne funkcije ruke i ramena. Ukoliko su odstarnjeni limfni čvorovi ispod pazuha, vežbe će pomoći da se povrati puna pokretljivost i snaga ruke. Posebna pažnja se treba obratiti na rame. Najčešći razlog nepotpunog funkcionisanja ramena jeste ograničena pokretljivost ramenog zgloba. Samo upornim vežbanjem problemi sa rukom i ramenom se mogu izbeći.

1. SPAJANJE LAKTOVA

Ovo je vežba za razvijanje kružnih pokreta ramena.

Početni poožaj: Stav uspravan, stopala su u širini kukova, ruke su u predručenju (ispružene ispred) sa prekrštenim prstima (1).

Postupak izvođenja vežbe:

Napomena: U slučaju da vežbu ne možete da izvedete sa spojenim prstima, opustite ih i spojite laktove tako.

2. PREKRŠTENE RUKE

Ova vežba služi za jačanje mišića grudnog koša i nadlaktice.

Početni položaj: Stav uspravan, stopala u širini kukova,ruke prekrštene u predručenju u visini grudi (1).

Postupak izvođenja vežbe:

Napomena: Osetićete blago zatezanje u predelu grudi. Treba voditi računa da laktovi ostanu u nivou ramena.

3. MAKAZE

Vežba služi za jačanje podlaktice.

Početni položaj: Stav uspravan, stopala u širini kukova,ruke ispružene u visini ramena sa dlanovima okrenutim nadole (1).

Postupak izvođenja vežbe:

Napomena: Ukoliko dlanove okrenete prema gore vežba će biti teža.

4. STISKANJE LOPTICE

Vežba deluje protiv pojave otoka u ruci sa operisane strane ili za smenjenje ukoliko je već došlo do otoka. Pokreće mišiće ramena i prstiju kao i celokuonu cirkulaciju ruke.

Početni položaj: Stav može biti uspravan, sedeći ili ležeći.

Postupak izvođenja vežbe:

5. VEŽBA SA MOTKICOM 1

Vežba je izizetno dobra za razvijanje pokretljivosti kako same ruke tako i celog ramenog pojasa.

Početni položaj: Stav je uspravan, držati motkicu sa obe ruke u širini ramena (1).

Postupak izvođenja vežbe:

6. VEŽBA SA MOTKICOM 2

Vežba je izizetno dobra za razvijanje pokretljivosti kako same ruke tako i celog ramenog pojasa.

Početni položaj: Stav je uspravan, držati motkicu sa obe ruke u predručenju u širini ramena (1).

Postupak izvođenja vežbe:

7. VEŽBA SA MOTKICOM 3

Vežba je izizetno dobra za razvijanje pokretljivosti kako same ruke tako i celog ramenog pojasa.

Početni položaj: Stav je uspravan, držati motkicu širokim hvatom sa obe ruke iza glave (1).

Postupak izvođenja vežbe:

vežbe izvodi:
Snežana Drašković
master profesor sporta i fizičkog vaspitanja